Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу,
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають не однакове діяння,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам: коли пророцтво то виконуй його в міру віри,
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання,
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує то з пильністю, хто милосердствує то з привітністю!
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло та туліться до доброго!
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Любіть один одного братньою любов'ю; випереджайте один одного пошаною!
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві,
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві,
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців!
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Благословляйте тих, хто вас переслідує; благословляйте, а не проклинайте!
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче!
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Думайте між собою однаково; не величайтеся, але наслідуйте слухняних; не вважайте за мудрих себе!
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми!
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!