John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
Оце Я сказав вам, щоб ви не спокусились.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові!
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні Мене.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Але Я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був Я вам, як настане година. Цього вам не казав Я спочатку, бо з вами Я був.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Тепер же до Того Я йду, Хто послав Мене, і ніхто з вас Мене не питає: Куди йдеш?
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Та від того, що це Я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам Його.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд:
Of sin, because they believe not on me;
тож про гріх, що не вірують у Мене;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
а про правду, що Я до Отця Свого йду, і Мене не побачите вже;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
а про суд, що засуджений князь цього світу.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Він прославить Мене, бо Він візьме з Мого та й вам сповістить.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Усе, що має Отець, то Моє; через те Я й сказав, що Він візьме з Мого та й вам сповістить.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Незабаром, і Мене вже не будете бачити, і знов незабаром і Мене ви побачите, бо Я йду до Отця.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
А деякі з учнів Його говорили один до одного: Що таке, що сказав Він до нас: Незабаром, і Мене вже не будете бачити, і знов незабаром і Мене ви побачите, та: Я йду до Отця?...
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
Гомоніли також: Що таке, що говорить: Незабаром? Про що каже, не знаємо...
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Ісус же пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм: Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав Я: Незабаром, і вже Мене бачити не будете ви, і знов незабаром і Мене ви побачите?
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Поправді, поправді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість!
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з-за радощів, що людина зродилась на світ...
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме!
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
Ні про що ж того дня ви Мене не спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: Чого тільки попросите ви від Отця в Моє Ймення, Він дасть вам.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Не просили ви досі нічого в Ім'я Моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Оце все Я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами Я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
Того дня ви проситимете в Моє Ймення, і Я вам не кажу, що вблагаю Отця Я за вас,
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
бо Отець любить Сам вас за те, що ви полюбили Мене та й увірували, що Я вийшов від Бога.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Від Отця вийшов Я, і на світ Я прийшов. І знов покидаю Я світ та й іду до Отця.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Його учні відказують: Ось тепер Ти говориш відкрито, і жадної притчі не кажеш.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Тепер відаємо ми, що Ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб Тебе хто питав. Тому віруємо, що Ти вийшов від Бога!
Jesus answered them, Do ye now believe?
Ісус їм відповів: Тепер віруєте?
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а Мене ви Самого покинете... Та не Сам Я, бо зо Мною Отець!
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні: Я світ переміг!