John 17

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
По мові оцій Ісус очі Свої звів до неба й промовив: Прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив Тебе,
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
бо Ти дав Йому владу над тілом усяким, щоб Він дав життя вічне всім їм, яких дав Ти Йому.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав Мені виконати.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
І тепер прослав, Отче, Мене Сам у Себе тією славою, яку в Тебе Я мав, поки світ не постав.
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
Я Ім'я Твоє виявив людям, що Мені Ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх Мені, і вони зберегли Твоє слово.
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
Тепер пізнали вони, що все те, що Ти Мені дав, від Тебе походить,
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
бо слова, що дав Ти Мені, Я їм передав, і вони прийняли й зрозуміли правдиво, що Я вийшов від Тебе, і ввірували, що послав Ти Мене.
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
Я благаю за них. Не за світ Я благаю, а за тих, кого дав Ти Мені, Твої бо вони!
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
Усе бо Моє то Твоє, а Твоє то Моє, і прославивсь Я в них.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
І не на світі вже Я, а вони ще на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Ім'я Своє їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, єдине були!
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
Коли з ними на світі Я був, Я беріг їх у Ймення Твоє, тих, що дав Ти Мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибіль, щоб збулося Писання.
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
Тепер же до Тебе Я йду, але це говорю Я на світі, щоб мали вони в собі радість Мою досконалу.
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і Я не від світу.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого.
They are not of the world, even as I am not of the world.
Не від світу вони, як і Я не від світу.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то правда.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
Як на світ Ти послав Мене, так і Я на світ послав їх.
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
А за них Я посвячую в жертву Самого Себе, щоб освячені правдою стали й вони.
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
Та не тільки за них Я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у Мене,
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, щоб увірував світ, що Мене Ти послав.
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, щоб єдине були, як єдине і Ми.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
Я у них, а Ти у Мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав Мене Ти, і що їх полюбив Ти, як Мене полюбив.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
Бажаю Я, Отче, щоб і ті, кого дав Ти Мені, там зо Мною були, де знаходжуся Я, щоб бачили славу Мою, яку дав Ти Мені, бо Ти полюбив Мене перше закладин світу.
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
Отче Праведний! Хоча не пізнав Тебе світ, та пізнав Тебе Я. І пізнали вони, що послав Мене Ти.
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
Я ж Ім'я Твоє їм об'явив й об'являтиму, щоб любов, що Ти нею Мене полюбив, була в них, а Я в них!...