Job 16

Then Job answered and said,
Eyüp şöyle yanıtladı:
I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
“Buna benzer çok şey duydum, Oysa siz avutmuyor, sıkıntı veriyorsunuz.
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?
Boş sözleriniz hiç sona ermeyecek mi? Nedir derdiniz, boyuna karşılık veriyorsunuz?
I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.
Yerimde siz olsaydınız, Ben de sizin gibi konuşabilirdim; Size karşı güzel sözler dizer, Başımı sallayabilirdim.
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.
Ağzımdan çıkan sözlerle yüreklendirir, Dudaklarımdan dökülen avutucu sözlerle yatıştırırdım sizi.
Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?
“Konuşsam bile acım dinmez, Sussam ne değişir?
But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.
Ey Tanrı, beni tükettin, Bütün ev halkımı dağıttın.
And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.
Beni sıkıp buruşturdun, bana karşı tanık oldu bu; Zayıflığım kalkmış tanıklık ediyor bana karşı.
He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
Tanrı öfkeyle saldırıp parçalıyor beni, Dişlerini gıcırdatıyor bana, Düşmanım gözlerini üzerime dikiyor.
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.
İnsanlar bana dudak büküyor, Aşağılayarak tokat atıyor, Birleşiyorlar bana karşı.
God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.
Tanrı haksızlara teslim ediyor beni, Kötülerin kucağına atıyor.
I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.
Ben rahat yaşıyordum, ama Tanrı paraladı beni, Boynumdan tutup yere çaldı. Beni hedef yaptı kendine.
His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
Okçuları beni kuşatıyor, Acımadan böbreklerimi deşiyor, Ödümü yerlere döküyor.
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
Bedenimde gedik üstüne gedik açıyor, Dev gibi üzerime saldırıyor.
I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
“Giymek için çul diktim, Gururumu ayak altına aldım.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;
Ağlamaktan yüzüm kızardı, Gözlerimin altı morardı.
Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.
Yine de ellerim şiddetten uzak, Duam içtendir.
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
“Ey toprak, kanımı örtme, Feryadım asla dinmesin.
Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
Daha şimdiden tanığım göklerde, Beni savunan yücelerdedir.
My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.
Dostlarım benimle eğleniyor, Gözlerim Tanrı’ya yaş döküyor;
O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!
Tanrı kendisiyle insan arasında İnsanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye.
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.
“Çünkü birkaç yıl sonra, Dönüşü olmayan yolculuğa çıkacağım.