Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
och huru översvinnligt stor hans makt är på oss som tro -- allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
»Allt lade han under hans fötter.» Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting --
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.