Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą.
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Bo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią; jako strumienie wód na miejscu suchem, jako cień skały wielkiej w ziemi upragnionej;
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
I nie będą się błąkać oczy widzących, i uszy słuchających pilnie słuchać będą.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
Serce głupich zrozumie umiejętność, a język jąkających się prędko i rzetelnie mówić będzie.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
I nie będą więcej zwać nieszlachetnego szlachetnym, a skąpy nie będzie słyną szczodrym.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Przeto, że nieszlachetny o nieszlachetności mówi, a serce jego zmyśla nieprawość, aby wykonał obłudność, a mówił przeciwko Panu zdrożnie; aby wyniszczył duszę łaknącego, a napój pragnącego odjął.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Skąpego też usiłowania złe są: bo chytrze obmyśla, jakoby wniwecz obrócił utrapionych słowy kłamliwemi, i mówił przeciwko nędznemu przed sądem.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Ale szczodrobliwy o szczodrobliwości myśli, a przy szczodrobliwości stać będzie.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Niewiasty spokojne! powstańcie, słuchajcie głosu mego; córki bezpieczne! bierzcie w uszy swe powieści moje.
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Przez wiele dni i lat trwożyć się będziecie, wy bezpieczne! albowiem ustanie zbieranie wina, a sprzątania urodzajów nie będzie.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Zatrwożcie się, a ulęknijcie się, bezpieczne! zewleczcie się, i obnażcie się, a przepaszcie biodra wasze.
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Kwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
Na ziemi ludu mojego ciernie i oset wyrośnie, owszem, na wszystkich domach wesołych miasta radującego się.
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Albowiem pałac opuszczony będzie, huk miasta ustanie, zamek i baszty jaskiniami zostaną aż na wieki, na radość dzikim osłom i na pastwiska trzodom.
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
Póki nie będzie wylany na nas duch z wysokości, a nie obróci się pustynia w pole urodzajne, a pole urodzajne za las poczytane nie będzie.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
I będzie sąd przemieszkiwał na puszczy, a sprawiedliwość pole urodzajne osiądzie.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku pokoju, i w przybytkach bezpiecznych, i w odpoczywaniu spokojnem.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Choćby i grad spadł na las, a miasto bardzo poniżone było.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Błogosławieni jesteście, którzy siejecie na wszelakich miejscach urodzajnych, wpuszczając tam woły i osły.