Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w niebieskich rzeczach w Chrystusie;
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością jego w miłości.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
Ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym:
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
Którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności.
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie;
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi;
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
W nim, mówię, w którymeśmy i do działu przypuszczeni, przenaznaczeni będąc według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej;
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie,
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
Przetoż i ja usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie, i o miłości ku wszystkim świętym,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
Nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich,
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie;
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
Ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych;
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
I która jest ona przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły jego,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
I wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał za głowę nad wszystkim kościołowi,
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
Który jest ciałem jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia.