Psalms 108

O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.
En sang, en salme av David.
Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Mitt hjerte er rolig, Gud! Jeg vil synge og lovprise, ja, det skal min ære.
I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.
Våkn op, harpe og citar! Jeg vil vekke morgenrøden.
For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.
Jeg vil prise dig blandt folkene, Herre, og lovsynge dig blandt folkeslagene.
Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;
For stor over himmelen er din miskunnhet, og inntil skyene din trofasthet.
That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.
Vis dig høi over himmelen, Gud, og din ære over all jorden!
God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp med din høire hånd og bønnhør oss!
Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal.
Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.
Mig hører Gilead til, mig hører Manasse til, og Efra'im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav.
Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko, over Filisterland jubler jeg.
Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?
Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom?
Give us help from trouble: for vain is the help of man.
Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud?
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet! Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal trede ned våre fiender.