Ezra 2

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Na ko nga tama enei o te kawanatanga i maunu atu nei i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea, i era i whakahekea e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona, a i hoki nei ki Hiruharama, ki Hura, ki tona pa, ki tona pa;
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
I haere tahi nei me Herupapera; ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Ko te tokomaha o nga tangata o te iwi o Iharaira:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
The children of Arah, seven hundred seventy and five.
Ko nga tama a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Hehua, a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
The children of Zattu, nine hundred forty and five.
Ko nga tama a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.
The children of Bani, six hundred forty and two.
Ko nga tama a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.
Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
Ko nga tama a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.
The children of Adin, four hundred fifty and four.
Ko nga tama a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.
Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.
The children of Jorah, an hundred and twelve.
Ko nga tama a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.
Ko nga tama a Hahumu, e rua rau e rua tekau ma toru.
The children of Gibbar, ninety and five.
Ko nga tama a Kipara, e iwa tekau ma rima.
The children of Beth–lehem, an hundred twenty and three.
Ko nga tama a Peterehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.
The men of Netophah, fifty and six.
Ko nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
The children of Azmaveth, forty and two.
Ko nga tama a Atamawete, e wha tekau ma rua.
The children of Kirjath–arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
Ko nga tama a Kiriataarimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Ko nga tama a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.
The men of Michmas, an hundred twenty and two.
Ko nga tama a Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
The men of Beth–el and Ai, two hundred twenty and three.
Ko nga tangata o Peteere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.
The children of Nebo, fifty and two.
Ko nga tama a Nepo, e rima tekau ma rua.
The children of Magbish, an hundred fifty and six.
Ko nga tama a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ko nga tama a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
Ko nga tama a Roro, a Hairiri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
Ko nga tama a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ko nga tohunga: ara ko nga tama a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
Ko nga Riwaiti: ara ko nga tama a Hehua, a Karamiere; no nga tama a Horawai, e whitu tekau ma wha.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
Ko nga kaiwaiata: ara ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
Ko nga tama a nga kaitiaki kuwaha: ara ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
Ko nga Netinimi: ara ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hiaha, ko nga tama a Parono,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Akupu,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
Ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai, ko nga tama a Hanana,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
Ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara, ko nga tama a Reaia,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
Ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora, ko nga tama a Katama,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
Ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea, ko nga tama a Pehai,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
Ko nga tama a Ahana, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepuhimi,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
Ko nga tama a Patarutu, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
Ko nga tama a nga tangata a Horomona: ara ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perura,
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere;
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatira, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Ami.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga tangata a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
And these were they which went up from Tel–melah, Tel–harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:
Na ko nga mea enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, me to ratou kawai, no Iharaira ranei;
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
Ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
Na, o nga tama a nga tohunga: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na kua huaina to ratou ingoa ki a ia.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumime.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ko te huihui katoa, rupeke, rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau.
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
Ko o ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; ko o ratou meura e rua rau e wha tekau ma rima;
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
Ko o ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; ko nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
Na ko etahi o nga upoko o nga whare o nga matua, i to ratou haerenga ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima mano nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi rau.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
Na noho ana nga tohunga me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kaiwaiata, me nga kaitiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.