Psalms 108

O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.
Psalmi, Davidin veisu. Jumala! minun sydämeni on valmis: minä veisaan ja kiitän, niin myös minun kunniani.
Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Nouse, psaltari ja kantele; minä nousen varhain.
I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.
Sinua, Herra, minä kiitän kansain seassa: minä veisaan sinulle kiitosta sukukunnissa.
For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.
Sillä sinun armos on suuri ylitse taivasten, ja sinun totuutes hamaan pilviin asti.
Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;
Korota sinuas, Jumala, taivasten ylitse ja kunnias kaiken maan ylitse,
That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.
Että sinun rakkaat ystäväs vapaaksi tulisivat; auta oikialla kädelläs, ja kuule minun rukoukseni.
God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Jumala on puhunut pyhässänsä, siitä minä iloitsen: minä jaan Sikemin, ja mittaan Sukkotin laakson.
Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
Gilead on minun, Manasse on myös minun, ja Ephraim on minun pääni väkevyys: Juuda on minun päämieheni;
Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.
Moab on minun pesinastiani, minä venytän kenkäni Edomin päälle: Philistealaisten ylitse minä iloitsen.
Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
Kuka vie minua vahvaan kaupunkiin? kuka vie minua Edomiin?
Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?
Etkös sinä, Jumala, joka meitä heittänyt olet pois? Ja etkös mene ulos, Jumala, meidän sotaväkemme kanssa?
Give us help from trouble: for vain is the help of man.
Saata meille apua tuskissamme; sillä ihmisten apu on turha.
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
Jumalassa me tahdomme urhoollisia töitä tehdä; ja hän polkee meidän vihollisemme alas.