Job 26

But Job answered and said,
Ijob respondis kaj diris:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Kiel vi helpas al tiu, kiu ne havas forton! Kiel vi subtenas tiun, kies brako estas senforta!
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Kian konsilon vi donas al tiu, kiu ne havas saĝon, Kaj kiel grandan prudenton vi montras!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Al kiu vi parolas vortojn? Kaj kies spirito eliras el vi?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
La mortintoj tremas sub la akvo, Kaj ankaŭ tiuj, kiuj vivas en ĝi.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Ŝeol estas malkovrita antaŭ Li, Kaj la abismo ne havas kovron.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Li etendis la nordon super la malpleno, Li pendigis la teron sur nenio.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Li ligas la akvon en Siaj nuboj, Kaj nubo ne krevas sub tio.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Li kovras la tronon Kaj etendas ĉirkaŭ ĝi Sian nubon.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Li faris limon sur la akvo, Ĝis la loko, kie finiĝas la lumo kaj la mallumo.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
La kolonoj de la ĉielo ŝanceliĝas Kaj tremas de Lia krio.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Per Sia forto Li kvietigas la maron, Kaj per Sia saĝo Li frakasas Rahabon.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Per Lia spirito belegiĝis la ĉielo; Lia mano trapikas la tordiĝantan serpenton.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Jen tio estas parto de Liaj vojoj; Kaj nur iometon ni aŭdis pri Li. Kiu povas kompreni la tondron de Lia potenco?