Job 24

Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?
Kial la Plejpotenculo ne destinis tempojn, Kaj Liaj konantoj ne vidas Liajn tagojn?
Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.
Oni forŝovas la limojn; Oni rabas la ŝafaron kaj paŝtas ĝin.
They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.
Oni forkondukas la azenon de orfoj, Oni prenas kiel garantiaĵon la bovon de vidvino.
They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.
Oni forpuŝas malriĉulojn de la vojo; La suferantoj sur la tero devas sin kaŝi.
Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.
Jen kiel sovaĝaj azenoj ili eliras al sia laboro, por serĉi kaptaĵon; La stepo donas al ili panon por iliaj infanoj.
They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.
Sur fremda kampo ili rikoltas, Kaj en vinberĝardeno de malpiulo ili kolektas berojn.
They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.
Nudaj ili tradormas la nokton, ĉar ili ne havas veston, Kaj dum la frosto ili havas nenion, por sin kovri.
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.
De la pluvego de la montoj ili malsekiĝas, Kaj pro nehavado de rifuĝejo ili ĉirkaŭprenas rokon.
They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.
Oni forŝiras orfon de la mamoj, Kaj oni ruinigas malriĉulon.
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;
Ili iras nudaj, sen vestoj, Kaj malsataj ili portas garbojn;
Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.
Inter iliaj muroj oni pretigas oleon; Oni devigas ilin treti en vinpremejoj, dum ili mem estas soifantaj.
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.
El la urbo aŭdiĝas ĝemoj de homoj, Kaj la animoj de mortigatoj krias; Sed Dio ne atentas tiun blasfemadon.
They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.
Tiuj homoj estas kontraŭuloj de la lumo; Ili ne konas Liajn vojojn, Ne revenas al Lia irejo.
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
Antaŭ tagiĝo leviĝas la mortigisto, Mortigas malriĉulon kaj senhavulon, Kaj en la nokto li estas kiel ŝtelisto.
The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.
La okulo de adultulo atendas la krepuskon, Dirante: Neniu okulo min vidu; Kaj li kovras sian vizaĝon.
In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.
En mallumo oni faras subfoson sub domoj; Dum la tago oni kaŝas sin ĉe si, ne konante lumon.
For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.
Ĉar la mallumo estas mateno por ili ĉiuj, Ĉar ili interkonatiĝis kun la teruroj de la mallumo.
He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.
Tia homo estas malpeza sur la supraĵo de akvo; Malgranda estas lia parto sur la tero; Li ne iras laŭ la vojo de vinberĝardenoj.
Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.
Kiel seka tero kaj varmego englutas neĝan akvon, Tiel Ŝeol englutas la pekulojn.
The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.
Forgesu lin la interno de lia patrino; La vermoj frandu lin; Oni lin ne plu rememoru; Li rompiĝu kiel malbona arbo —
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Li, kiu premas seninfanulinon, kiu ne naskis, Kaj kiu ne faras bonon al vidvino.
He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.
Kiu eĉ potenculojn maltrankviligas per sia forto, Tiel ke oni ne estas certa pri sia vivo, kiam li leviĝis.
Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.
Dio donas al ili sendanĝerecon kaj apogon, Kaj Liaj okuloj estas super iliaj vojoj.
They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.
Ili leviĝis alte; sed subite ili ne plu ekzistas; Ili falas kaj estas forkaptataj kiel ĉiuj, Kaj kiel la kapo de spiko ili dehakiĝas.
And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?
Ĉu ne estas tiel? Kiu pruvos, ke mi mensogas, kaj senvalorigos mian parolon?