Job 10

My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.
Min Sjæl er led ved mit Liv, frit Løb vil jeg give min Klage over ham, i min bitre Sjælenød vil jeg tale,
I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me.
sige til Gud: Fordøm mig dog ikke, lad mig vide, hvorfor du tvister med mig!
Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Råd?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Har du da kødets Øjne, ser du, som Mennesker ser,
Are thy days as the days of man? are thy years as man's days,
er dine Dage som Menneskets Dage, er dine År som Mandens Dage,
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
siden du søger efter min Brøde, leder efter min Synd,
Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.
endskønt du ved, jeg ikke er skyldig; men af din Hånd er der ingen Redning!
Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Dine Hænder gjorde og danned mig først, så skifter du Sind og gør mig til intet!
Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?
Kom i Hu, at du dannede mig som Ler, og til Støv vil du atter gøre mig!
Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Mon du ikke hældte mig ud som Mælk og lod mig skørne som Ost,
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
iklædte mig Hud og kød og fletted mig sammen med Ben og Sener?
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
Du gav mig Liv og Livskraft, din Omhu vogted min Ånd
And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.
og så gemte du dog i dit Hjerte på dette, jeg skønner, dit Øjemed var:
If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.
Synded jeg, vogted du på mig og tilgav ikke min Brøde.
If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;
Fald jeg forbrød mig, da ve mig! Var jeg retfærdig, jeg skulde dog ikke løfte mit Hoved, men mættes med Skændsel, kvæges med Nød.
For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me.
Knejsed jeg, jog du mig som en Løve, handlede atter ufatteligt med mig;
Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.
nye Vidner førte du mod mig, øged din Uvilje mod mig, opbød atter en Hær imod mig!
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!
Hvi drog du mig da af Moders Liv? Jeg burde have udåndet, uset af alle;
I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.
jeg burde have været som aldrig født, været ført til Graven fra Moders Skød.
Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,
Er ej mine Livsdage få? Så slip mig, at jeg kan kvæges lidt,
Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;
før jeg for evigt går bort til Mørkets og Mulmets Land,
A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
Landet med bælgmørkt Mulm, med Mørke og uden Orden, hvor Lyset selv er som Mørket."