Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al åndelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Åsyn,
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkårelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
til Pris for sin Nådes Herlighed, som han benådede os med i den elskede,
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Nådes Rigdom,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i Himlene, og det, som er på Jorden, i ham,
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
i hvem vi også have fået Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Råd,
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed, vi, som forud havde håbet på Kristus,
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
i hvem også I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I også, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Ånd,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
som er Pant på vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
derfor har også jeg, efter at have hørt om eders Tro på den Herre Jesus og om eders Kærlighed til alle de hellige,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om,
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, må give eder Visdoms og Åbenbarelses Ånd i Erkendelse af ham,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Håb er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
som han udviste på Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Hånd i det himmelske,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
langt over al Magt og Myndighed og Kraft og Herredom og hvert Navn, som nævnes,ikke alene i denne Verden, men også i den kommende,
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
og lagde alt under hans Fødder, og ham gav han som Hoved over alting til Menigheden,
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.