Job 26

But Job answered and said,
А Йов отговори и каза:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Как си помогнал ти на слабия, как си спасил безсилната ръка!
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Как си съветвал онзи, който няма мъдрост, и показал изобилно разум свършен!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
На кого си дума известил? И чий дух е от теб излязъл?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Пред Бога треперят сенките под водите и обитателите им.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Шеол е гол пред Него и няма покривало Авадон.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Покрива лицето на престола Си, като разпростира облака Си над него.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Поставил е граница върху кръга на повърхността на водите, при края на светлината и мрака.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Небесните стълбове треперят и се ужасяват при Неговата заплаха.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Той вълнува морето със силата Си и с разума Си разби Рахав.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Ето, това са само краищата на Неговите пътища, и колко слаб шепот чуваме от Него! А гърма на силата Му кой ще разбере?