Numbers 1

[] İsrailliler’in Mısır’dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölü’nde, Buluşma Çadırı’nda Musa’ya şöyle seslendi:
以色列人出埃及地后,第二年二月初一日,耶和华在西奈的旷野、会幕中晓谕摩西说:
“Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler’den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın.
「你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目计算所有的男丁。
“Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler’den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın.
凡以色列中,从二十岁以外,能出去打仗的,你和亚伦要照他们的军队数点。
Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun; bu kişiler aile başı olmalı.
每支派中必有一人作本支派的族长,帮助你们。
Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır: “Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur,
他们的名字:属流便的,有示丢珥的儿子以利蓿;
Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel,
属西缅的,有苏利沙代的儿子示路蔑;
Yahuda oymağından: Amminadav oğlu Nahşon,
属犹大的,有亚米拿达的儿子拿顺;
İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel,
属以萨迦的,有苏押的儿子拿坦业;
Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav,
属西布伦的,有希伦的儿子以利押;
Yusufoğulları’ndan Efrayim oymağından: Ammihut oğlu Elişama, Manaşşe oymağından: Pedahsur oğlu Gamliel,
约瑟子孙、属以法莲的,有亚米忽的儿子以利沙玛;属玛拿西的,有比大蓿的儿子迦玛列;
Benyamin oymağından: Gidoni oğlu Avidan,
属便雅悯的,有基多尼的儿子亚比但;
Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer,
属但的,有亚米沙代的儿子亚希以谢;
Aşer oymağından: Okran oğlu Pagiel,
属亚设的,有俄兰的儿子帕结;
Gad oymağından: Deuel oğlu Elyasaf,
属迦得的,有丢珥的儿子以利雅萨;
Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira.”
属拿弗他利的,有以南的儿子亚希拉。
Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı; atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrail’in boy başlarıydı.
这都是从会中选召的,各作本支派的首领,都是以色列军中的统领。」
Musa’yla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler.
于是,摩西、亚伦带著这些按名指定的人,
RAB’bin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölü’nde halkın sayımını yaptı.
当二月初一日招聚全会众。会众就照他们的家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外的,都述说自己的家谱。
RAB’bin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölü’nde halkın sayımını yaptı.
耶和华怎样吩咐摩西,他就怎样在西奈的旷野数点他们。
İsrail’in ilk oğlu Ruben’in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi.
以色列的长子,流便子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的男丁,共有四万六千五百名。
Ruben oymağından sayılanlar 46 500 kişiydi.
并入上一节
Şimon’un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi.
西缅子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的男丁,共有五万九千三百名。
Şimon oymağından sayılanlar 59 300 kişiydi.
并入上一节
Gad’ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
迦得子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有四万五千六百五十名。
Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
并入上一节
Yahuda’nın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
犹大子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有七万四千六百名。
Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
并入上一节
İssakar’ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
以萨迦子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有五万四千四百名。
İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
并入上一节
Zevulun’un soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
西布伦子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有五万七千四百名。
Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
并入上一节
Yusufoğulları’ndan, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
约瑟子孙属以法莲子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有四万零五百名。
Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi.
并入上一节
Manaşşe’nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
玛拿西子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有三万二千二百名。
Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
并入上一节
Benyamin’in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
便雅悯子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有三万五千四百名。
Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
并入上一节
Dan’ın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
但子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有六万二千七百名。
Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
并入上一节
Aşer’in soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
亚设子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有四万一千五百名。
Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
并入上一节
Naftali’nin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
拿弗他利子孙的后代,照著家室、宗族、人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗、被数的,共有五万三千四百名。
Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.
并入上一节
Musa, Harun ve İsrail’in on iki önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu.
这些就是被数点的,是摩西、亚伦,和以色列中十二个首领所数点的;这十二个人各作各宗族的代表。
İsrail’de savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar.
这样,凡以色列人中被数的,照著宗族,从二十岁以外,能出去打仗、被数的,共有六十万零三千五百五十名。
Sayılanların toplamı 603 550 kişiydi.
并入上一节
Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı.
利未人却没有按著支派数在其中,
Çünkü RAB Musa’ya şöyle demişti:
因为耶和华晓谕摩西说:
“Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma.
「惟独利未支派你不可数点,也不可在以色列人中计算他们的总数。
Levililer’i Levha Sandığı’nın bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun.
只要派利未人管法柜的帐幕和其中的器具,并属乎帐幕的;他们要抬(抬或作:搬运)帐幕和其中的器具,并要办理帐幕的事,在帐幕的四围安营。
Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak.
帐幕将往前行的时候,利未人要拆卸;将支搭的时候,利未人要竖起。近前来的外人必被治死。
İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak.
以色列人支搭帐棚,要照他们的军队,各归本营,各归本纛。
Ancak İsrail topluluğunun gazabıma uğramaması için Levililer Levha Sandığı’nın bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler.”
但利未人要在法柜帐幕的四围安营,免得忿怒临到以色列会众;利未人并要谨守法柜的帐幕。」
İsrailliler bütün bunları tam tamına RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi yaptılar.
以色列人就这样行。凡耶和华所吩咐摩西的,他们就照样行了。