Exodus 37

Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcîm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea tot de un cot şi jumătate.
І зробив Бецал'їл ковчега з акаційного дерева, два лікті й пів довжина його, і лікоть і пів ширина його, і лікоть і пів вишина його.
L -a poleit cu aur curat pe dinlăuntru şi pe din afară, şi i -a făcut un chenar de jur împrejur.
І пообкладав він його щирим золотом зсередини та іззовні. І вінця золотого зробив навколо над ним.
A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le -a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.
І він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його.
A făcut nişte drugi de lemn de salcîm, şi i -a poleit cu aur.
І він поробив держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом.
A vîrît drugii în verigile dela cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.
І він повсовував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега.
A făcut şi capacul ispăşirii de aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea de un cot şi jumătate.
І віко зробив зо щирого золота, два лікті й пів довжина його, і лікоть і пів ширина його.
A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;
І зробив два золоті херувими, роботою кутою зробив їх з обох кінців віка.
un heruvim la un capăt, şi un heruvim la celalt capăt; heruvimii i -a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
І зробив одного херувима з кінця звідти, а одного херувима з кінця звідси. З того віка поробив тих херувимів на обох кінцях його.
Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor, şi uitîndu-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
І були ті херувими з простягненими догори крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного; до віка були схилені лиця тих херувимів.
A făcut masa din lemn de salcîm; lungimea ei era de doi coţi, lăţimea de un cot şi înălţimea de un cot şi jumătate.
І зробив він стола з акаційного дерева, два лікті довжина його, і лікоть ширина його, і лікоть і пів вишина його.
A poleit -o cu aur curat, şi i -a făcut un chenar de jur împrejur.
І пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо.
I -a făcut împrejur un pervaz de un lat de mînă, pe care a făcut un chenar de jur împrejur.
І лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив вінця золотого навколо для лиштви його.
A turnat pentru masă petru verigi de aur, şi a pus verigile în cele patru colţuri, cari erau la cele patru picioare ale ei.
І він вилив для нього чотири каблучки із золота, та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках.
Verigile erau lîngă pervaz, şi în ele erau vîrîţi drugii pentru ducerea mesei.
При лиштві були ті каблучки, вкладання для держаків, щоб носити стола.
A făcut drugii de lemn de salcîm, şi i -a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
І поробив він ті держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола.
A făcut apoi uneltele, cari trebuiau puse pe masă, farfuriile, căţuile, potirele, şi ceştile ei, cari slujeau la jertfele de băutură; le -a făcut de aur curat.
І поробив він ті речі, що на столі: миски його, і кадильниці його, і кухлі його та чаші його, що ними лито, золото щире.
A făcut sfeşnicul de aur curat; a făcut sfeşnicul de aur curat, bătut; piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele, şi florile lui erau dintr'o bucată cu el.
І зробив він свічника зо щирого золота, роботою кутою зробив він того свічника. Стовп його, і рамена його, келихи його, ґудзі його й квіти його виходили з нього.
Din amîndouă părţile lui ieşeau şase braţe: trei braţe dintr'o lature, şi trei braţe din cealaltă lature.
І шість рамен виходило з боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його.
Pe un braţ erau trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe un alt braţ alte trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; aşa era la toate cele şase braţe, cari ieşeau din sfeşnic.
Три келихи мигдалоподібні в однім рамені, ґудзь і квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другім, ґудзь і квітка. Так на шости раменах, що виходять із свічника.
Pe fusul sfeşniciului erau patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні, ґудзі його та квітки його.
Era o gămălioară sub două braţe cari ieşeau din sfeşnic, o gămălioară subt alte două braţe, şi o gămălioară subt alte două braţe; aşa era la toate cele şase braţe cari ieşeau din sfeşnic.
І ґудзь під двома раменами з нього, і ґудзь під другими двома раменами з нього, і ґудзь під третіми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять із свічника.
Gămălioarele şi braţele sfeşnicului erau dintr'o bucată cu el, bătut în întregime dintr'o bucată de aur curat.
Їхні ґудзі та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота.
A făcut apoi cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui, toate de aur curat.
І зробив він сім лямпадок до нього; а його щипчики та його лопатки на вугіль зо щирого золота.
A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
З таланту щирого золота зробив він його та всі його речі.
Apoi a făcut altarul pentru tămîie din lemn de salcîm; lungimea lui era de un cot, şi lăţimea de un cot; era în patru muchi, şi înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr'o bucată cu el.
І зробив він кадильного жертівника з акаційного дерева, лікоть довжина його, і лікоть ширина його, квадратовий, а два лікті вишина його. З нього були його роги.
L -a poleit cu aur curat, atît partea de sus cît şi laturile de jur împrejur şi coarnele. Şi i -a făcut o cunună de jur împrejur.
І пообкладав він його щирим золотом, верх його та стіни його навколо, та роги його. І вінця золотого навколо зробив.
Subt cunună a făcut două verigi de aur, pe cari le -a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vîre în ele drugii, cari slujeau la ducerea lui.
І дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його, на вкладання для держаків, щоб ними носити його.
A făcut nişte drugi din lemn de salcîm, şi i -a poleit cu aur.
І держаки поробив із акаційного дерева, і золотом пообкладав їх.
A făcut untdelemnul pentru ungerea sfîntă, şi tămîia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.
І зробив він миро святого помазання, і чисте кадило пахощів, робота робітника масти.