Proverbs 27

Ros dig ikke av den dag imorgen, for du vet ikke hvad dagen vil føde!
Ne fanfaronu pri la morgaŭa tago; Ĉar vi ne scias, kion naskos la tago.
La en annen rose dig og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne leber!
Alia vin laŭdu, sed ne via buŝo; Fremdulo, sed ne viaj lipoj.
Stenen er tung, og sanden veier meget, men dårens harme er tyngre enn begge.
Peza estas ŝtono, kaj sablo estas ŝarĝo; Sed kolero de malsaĝulo estas pli peza ol ambaŭ.
Vrede er fryktelig, og harme er som en flom; men hvem kan stå sig mot avind?
Kolero estas kruelaĵo, kaj furiozo estas superakvego; Sed kiu sin tenos kontraŭ envio?
Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som skjules.
Pli bona estas riproĉo nekaŝita, Ol amo kaŝita.
Trofaste er vennens slag, men troløse er fiendens kyss.
Fidelkoraj estas la batoj de amanto; Sed tro multaj estas la kisoj de malamanto.
Den mette vraker honning, men for den sultne er alt bittert søtt.
Sata animo malŝatas mieltavolon, Sed por malsata animo ĉio maldolĉa estas dolĉa.
Lik en spurv som flyver omkring borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem.
Kiel birdo, kiu forlasis sian neston, Tiel estas homo, kiu forlasis sian lokon.
Olje og røkelse gleder hjertet, og likeså en venns ømhet og opriktige råd.
Oleo kaj odorfumaĵo ĝojigas la koron, Kaj la konsilo de amiko estas dolĉaĵo por la animo.
Forlat ikke din venn og din fars venn, og kom ikke i din brors hus den dag du er i nød! En granne nær ved er bedre enn en bror langt borte.
Ne forlasu vian amikon kaj la amikon de via patro, Kaj en la domon de via frato ne iru en la tago de via mizero; Pli bona estas najbaro proksima, ol frato malproksima.
Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan svare den som håner mig!
Estu saĝa, mia filo, kaj ĝojigu mian koron; Kaj mi havos kion respondi al mia insultanto.
Den kloke ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne går videre og må bøte.
Prudentulo antaŭvidas malbonon, kaj kaŝiĝas; Sed naivuloj antaŭenpaŝas, kaj difektiĝas.
Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen, og ta pant av ham for en fremmed kvinnes skyld!
Prenu la veston de tiu, kiu garantiis por aliulo; Kaj pro la fremduloj prenu de li garantiaĵon.
Den som velsigner sin venn med høi røst tidlig om morgenen, ham skal det regnes som en forbannelse.
Kiu frue matene benas sian proksimulon per laŭta voĉo, Tiu estos opiniata malbenanto.
Et stadig takdrypp på en regndag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.
Defluilo en pluva tago Kaj malpacema edzino estas egalaj.
Den som holder på henne, holder på vind, og hans høire hånd griper i olje.
Kiu ŝin retenas, tiu retenas venton Kaj volas kapti oleon per sia dekstra mano.
Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.
Fero akriĝas per fero, Kaj homon akrigas la rigardo de lia proksimulo.
Den som passer sitt fikentre, får ete dets frukt, og den som tar vare på sin herre, blir æret.
Kiu gardas figarbon, tiu manĝos ĝiajn fruktojn; Kaj kiu gardas sian sinjoron, tiu estos honorata.
Likesom ansikt speiler sig mot ansikt i vannet, så finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.
Kiel en la akvo vizaĝo speguliĝas al vizaĝo, Tiel la koro de homo estas kontraŭ alia koro.
Dødsriket og avgrunnen blir ikke mette, og menneskenes øine blir heller ikke mette.
Ŝeol kaj la abismo neniam satiĝas; Kaj ankaŭ la okuloj de homo neniam satiĝas.
Digel er for sølv og ovn for gull, og en mann prøves efter det han roser.
Kiel fandujo por arĝento kaj forno por oro, Tiel estas por homo la buŝo de lia laŭdanto.
Om du støter dåren i morteren med støteren midt iblandt grynene, så viker hans dårskap allikevel ikke fra ham.
Se vi pistos malsaĝulon en pistujo inter griaĵo, Lia malsaĝeco de li ne apartiĝos.
Du bør nøie kjenne dine fårs utseende; ha omsorg for din buskap!
Bone konu viajn ŝafojn, Atentu viajn brutarojn.
For gods varer ikke til evig tid, og en krone ikke gjennem alle slekter.
Ĉar riĉeco ne daŭras eterne, Kaj krono ne restas por ĉiuj generacioj.
Når høiet er borte, og det unge gress kommer til syne, og fjellgresset samles inn,
Aperas herbo, montriĝas verdaĵo, Kaj kolektiĝas kreskaĵoj de la montoj.
så har du lam til klær og bukker til å kjøpe aker for,
Ŝafidoj estas, por vesti vin, Kaj kaproj, por doni al vi la eblon aĉeti kampon.
og du har gjetemelk nok til føde for dig og ditt hus og til livsophold for dine piker.
Estas sufiĉe da kaprina lakto, por nutri vin, por nutri vian domon, Kaj por subteni la vivon de viaj servantinoj.