Genesis 1

In the beginning God created the heaven and the earth.
in principio creavit Deus caelum et terram
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas
And God said, Let there be light: and there was light.
dixitque Deus fiat lux et facta est lux
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem ac tenebras
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
appellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
dixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
et fecit Deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum et factum est ita
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
vocavitque Deus firmamentum caelum et factum est vespere et mane dies secundus
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
dixit vero Deus congregentur aquae quae sub caelo sunt in locum unum et appareat arida factumque est ita
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
et vocavit Deus aridam terram congregationesque aquarum appellavit maria et vidit Deus quod esset bonum
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
et ait germinet terra herbam virentem et facientem semen et lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum cuius semen in semet ipso sit super terram et factum est ita
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
et protulit terra herbam virentem et adferentem semen iuxta genus suum lignumque faciens fructum et habens unumquodque sementem secundum speciem suam et vidit Deus quod esset bonum
And the evening and the morning were the third day.
factumque est vespere et mane dies tertius
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
dixit autem Deus fiant luminaria in firmamento caeli ut dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos
And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
ut luceant in firmamento caeli et inluminent terram et factum est ita
And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
fecitque Deus duo magna luminaria luminare maius ut praeesset diei et luminare minus ut praeesset nocti et stellas
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
et posuit eas in firmamento caeli ut lucerent super terram
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
et praeessent diei ac nocti et dividerent lucem ac tenebras et vidit Deus quod esset bonum
And the evening and the morning were the fourth day.
et factum est vespere et mane dies quartus
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
dixit etiam Deus producant aquae reptile animae viventis et volatile super terram sub firmamento caeli
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
creavitque Deus cete grandia et omnem animam viventem atque motabilem quam produxerant aquae in species suas et omne volatile secundum genus suum et vidit Deus quod esset bonum
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
benedixitque eis dicens crescite et multiplicamini et replete aquas maris avesque multiplicentur super terram
And the evening and the morning were the fifth day.
et factum est vespere et mane dies quintus
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
dixit quoque Deus producat terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas factumque est ita
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
et fecit Deus bestias terrae iuxta species suas et iumenta et omne reptile terrae in genere suo et vidit Deus quod esset bonum
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram et praesit piscibus maris et volatilibus caeli et bestiis universaeque terrae omnique reptili quod movetur in terra
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem Dei creavit illum masculum et feminam creavit eos
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
benedixitque illis Deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus quae moventur super terram
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
dixitque Deus ecce dedi vobis omnem herbam adferentem semen super terram et universa ligna quae habent in semet ipsis sementem generis sui ut sint vobis in escam
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
et cunctis animantibus terrae omnique volucri caeli et universis quae moventur in terra et in quibus est anima vivens ut habeant ad vescendum et factum est ita
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
viditque Deus cuncta quae fecit et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus