Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимофій, улюбленому Филимонові й співробітникові нашому,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
і сестрі любій Апфії, і співвойовникові нашому Архипові, і Церкві домашній твоїй:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа!
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Бо я чув про любов твою й віру, яку маєш до Господа Ісуса, і до всіх святих,
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Бо ми маємо радість велику й потіху в любові твоїй, серця бо святих заспокоїв ти, брате.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
але більше з любови благаю я, як Павло, старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх.
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе й для мене він дуже потрібний.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Тобі я вертаю його, того, хто є неначе серце моє.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію,
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Бо може для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняв ти його,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
і вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як мене.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Я, Павло, написав це рукою своєю: Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі. Заспокой моє серце в Христі!
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Пересвідчений я про слухняність твою, і тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
А разом мені приготуй і помешкання, бо надіюся я, що за ваші молитви я буду дарований вам.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Вітає тебе Епафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом! Амінь.