I Kings 6

And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month Zif, which is the second month, that he began to build the house of the LORD.
І сталося, року чотирисотого й вісімдесятого по виході Ізраїлевих синів з єгипетського краю, четвертого року Соломонового царювання над Ізраїлем, місяця зіва, почав він будувати той храм для Господа.
And the house which king Solomon built for the LORD, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty cubits, and the height thereof thirty cubits.
А той храм, що цар Соломон збудував для Господа, шістдесят ліктів довжина його, а двадцять ширина його, а тридцять ліктів вишина його.
And the porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; and ten cubits was the breadth thereof before the house.
А притвор перед храмом цього дому двадцять ліктів довжина його, відповідно широкости храму, десять ліктів ширина його перед храмом.
And for the house he made windows of narrow lights.
І зробив він для храму прозорі вікна, широкі знадвору й вузькі всередині.
And against the wall of the house he built chambers round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle: and he made chambers round about:
А до стіни храму збудував він прибудівку навколо, зо стінами дому навколо храму та найсвятішого, і поробив бічні кімнати навколо.
The nethermost chamber was five cubits broad, and the middle was six cubits broad, and the third was seven cubits broad: for without in the wall of the house he made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house.
Долішня прибудівка ширина її п'ять ліктів, а середня шість ліктів ширина її, а третя сім ліктів ширина її, бо він дав навколо храму знадвору виступи, щоб не тримати їх у стінах храму.
And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither: so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.
А храм, коли був будований, будувався з викінченого каменя з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чуте в храмі, коли його будували.
The door for the middle chamber was in the right side of the house: and they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the middle into the third.
Вхід до середньої бічної кімнати був з правого боку храму, а крученими сходами входили до середньої, а з середньої до третьої.
So he built the house, and finished it; and covered the house with beams and boards of cedar.
І збудував він той храм та й покінчив його. І покрив він храм дошками та брусками кедрових дерев.
And then he built chambers against all the house, five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.
І збудував він прибудівку на ввесь храм, п'ять ліктів вишина її, і вона трималася храму кедровими деревинами.
And the word of the LORD came to Solomon, saying,
І було Господнє слово до Соломона, говорячи:
Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them; then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father:
Цей храм, що ти будуєш, якщо ти ходитимеш Моїми уставами й постанови Мої будеш виконувати, і будеш дотримувати всі Мої заповіді, щоб ними ходити, то Я виповню на тобі Своє слово, яке Я говорив був батькові твоєму Давидові.
And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel.
І пробуватиму посеред Ізраїлевих синів, і не покину Свого Ізраїлевого народу.
So Solomon built the house, and finished it.
І збудував Соломон той храм та й скінчив його.
And he built the walls of the house within with boards of cedar, both the floor of the house, and the walls of the cieling: and he covered them on the inside with wood, and covered the floor of the house with planks of fir.
І побудував він стіни храму зсередини з кедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу покрив усередині деревом, а підлогу храму покрив кипарисовими дошками.
And he built twenty cubits on the sides of the house, both the floor and the walls with boards of cedar: he even built them for it within, even for the oracle, even for the most holy place.
І збудував тих двадцять ліктів стіни з-заду храму з кедрових дощок, від підлоги аж до стін стропу, і це збудував йому зсередини за девіра, за Святеє Святих.
And the house, that is, the temple before it, was forty cubits long.
А той храм був на сорок ліктів, він той, що перед девіром.
And the cedar of the house within was carved with knops and open flowers: all was cedar; there was no stone seen.
А на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина, камінь був невидний.
And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the covenant of the LORD.
А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчега Господнього заповіту.
And the oracle in the forepart was twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof: and he overlaid it with pure gold; and so covered the altar which was of cedar.
А середина найсвятішого двадцять ліктів довжина, і двадцять ліктів ширина, і двадцять ліктів вишина його, і він покрив його щирим золотом, і також покрив кедрового жертівника.
So Solomon overlaid the house within with pure gold: and he made a partition by the chains of gold before the oracle; and he overlaid it with gold.
І Соломон покрив той храм зсередини щирим золотом, а перед найсвятішим перетягнув золотими ланцюгами, та покрив його золотом.
And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the house: also the whole altar that was by the oracle he overlaid with gold.
І ввесь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жертівника, що при найсвятішому, покрив золотом.
And within the oracle he made two cherubims of olive tree, each ten cubits high.
І зробив у найсвятішому двох херувимів з оливкового дерева, десять ліктів вишина його.
And five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other wing of the cherub: from the uttermost part of the one wing unto the uttermost part of the other were ten cubits.
І п'ять ліктів одне крило херувима, і п'ять ліктів друге крило херувима; десять ліктів від кінця одного його крила і аж до кінця другого його крила.
And the other cherub was ten cubits: both the cherubims were of one measure and one size.
І десять ліктів був і другий херувим, одна міра й один вид обом херувимам.
The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.
Височина одного херувима десять ліктів, і так і другого херувима.
And he set the cherubims within the inner house: and they stretched forth the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the midst of the house.
І дав він тих херувимів усередині внутрішнього храму. І херувими простягали свої крила, і торкалося крило одного однієї стіни, а крило другого херувима торкалося другої стіни. А їхні внутрішні крила дотикалися крило до крила.
And he overlaid the cherubims with gold.
І він покрив херувимів золотом.
And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims and palm trees and open flowers, within and without.
А всі стіни храму навколо приоздобив ритими різьбами херувимів і пальм та розкритих квітів, зсередини та від зовнішньої частини.
And the floor of the house he overlaid with gold, within and without.
А підлогу храму він покрив золотом для внутрішньої та для зовнішньої частини.
And for the entering of the oracle he made doors of olive tree: the lintel and side posts were a fifth part of the wall.
А на вхід до найсвятішого зробив двері з оливкового дерева; стовп, бічні одвірки п'ятикутні.
The two doors also were of olive tree; and he carved upon them carvings of cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims, and upon the palm trees.
І двоє дверей були з оливкового дерева, і на них були пороблені різьби херувимів і пальм та розкритих квітів, і покрив золотом; і обклав золотом тих херувимів та ті пальми.
So also made he for the door of the temple posts of olive tree, a fourth part of the wall.
І так поробив і одвірки для входу до храму, з оливкового дерева, одвірки чотирикутні.
And the two doors were of fir tree: the two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding.
А двоє дверей були з кипарисового дерева. Дві частині одних дверей та дві частині других дверей були рухомі.
And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers: and covered them with gold fitted upon the carved work.
І повирізував на них херувимів і пальми та розкриті квіти, і покрив золотом, викутим по різьбі.
And he built the inner court with three rows of hewed stone, and a row of cedar beams.
І збудував він унутрішній двір, три ряди тесаного каменя та ряд стятого кедрового брусся.
In the fourth year was the foundation of the house of the LORD laid, in the month Zif:
Року четвертого був заложений храм Господній, у місяці зів,
And in the eleventh year, in the month Bul, which is the eighth month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to all the fashion of it. So was he seven years in building it.
а року одинадцятого, у місяці бул, він місяць восьмий був закінчений той храм зо всіма речами його та за всіма планами його. І він будував його сім років.