Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Παυλος, δεσμιος του Ιησου Χριστου, και Τιμοθεος ο αδελφος, προς Φιλημονα τον αγαπητον και συνεργον ημων
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
και την Απφιαν την αγαπητην και Αρχιππον τον συστρατιωτην ημων και την κατ οικον σου εκκλησιαν
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
χαρις ειη υμιν και ειρηνη απο Θεου Πατρος ημων και Κυριου Ιησου Χριστου.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Ευχαριστω τον Θεον μου και μνημονευω σε παντοτε εν ταις προσευχαις μου,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
ακουων την αγαπην σου και την πιστιν, την οποιαν εχεις προς τον Κυριον Ιησουν και εις παντας τους αγιους,
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
δια να γεινη η κοινωνια της πιστεως σου ενεργος δια της φανερωσεως παντος καλου του εν υμιν εις Χριστον Ιησουν.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Διοτι χαραν πολλην εχομεν και παρηγοριαν δια την αγαπην σου, επειδη τα σπλαγχνα των αγιων ανεπαυθησαν δια σου, αδελφε.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Οθεν, αν και εχω εν Χριστω πολλην παρρησιαν να επιταττω εις σε το πρεπον,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
ομως δια την αγαπην μαλλον σε παρακαλω, τοιουτος ων ως Παυλος ο γερων, τωρα δε και δεσμιος του Ιησου Χριστου,
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
σε παρακαλω υπερ του τεκνου μου, τον οποιον εγεννησα εν τοις δεσμοις μου, υπερ του Ονησιμου,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
οστις ητο ποτε αχρηστος εις σε, τωρα δε εις σε και εις εμε ειναι χρησιμος,
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
τον οποιον πεμπω οπισω. Συ δε αυτον, τουτεστι τα σπλαγχνα μου, δεχθητι
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
τον οποιον εγω ηθελον να κρατω πλησιον μου, δια να με υπηρετη αντι σου εν τοις δεσμοις του ευαγγελιου
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
χωρις ομως της γνωμης σου δεν ηθελησα να καμω ουδεν, δια να μη ηναι το αγαθον σου ως κατ αναγκην, αλλ εκουσιως.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Διοτι ισως δια τουτο εχωρισθη προς ωραν, δια να απολαβης αυτον διαπαντος,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
ουχι πλεον ως δουλον, αλλ υπερ δουλον, αδελφον αγαπητον, μαλιστα εις εμε, ποσω δε μαλλον εις σε και κατα σαρκα και εν Κυριω.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Εαν λοιπον εχης εμε κοινωνον, δεχθητι αυτον ως εμε.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Και εαν σε ηδικησεν εις τι η χρεωστη, λογαριαζε τουτο εις εμε
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
εγω ο Παυλος εγραψα με την χειρα μου, εγω θελω πληρωσει δια να μη σοι λεγω οτι και σεαυτον ετι μοι χρεωστεις.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Ναι, αδελφε, ειθε να λαβω εγω ταυτην την χαριν παρα σου εν Κυριω αναπαυσον μου τα σπλαγχνα εν Κυριω.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Πεποιθως εις την υπακοην σου εγραψα προς σε, εξευρων οτι και πλειοτερον αφ ο, τι λεγω θελεις καμει.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Ενταυτω δε ετοιμαζε μοι και καταλυμα επειδη ελπιζω οτι δια των προσευχων σας θελω χαρισθη εις εσας.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Ασπαζονται σε Επαφρας ο συναιχμαλωτος μου εν Χριστω Ιησου,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Μαρκος, Αρισταρχος, Δημας, Λουκας, οι συνεργοι μου.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Η χαρις του Κυριου ημων Ιησου Χριστου ειη μετα του πνευματος υμων. Αμην.