Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
För sångmästaren; en psalm; en sång av David.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
 Gud, dig lovar man      i stillhet i Sion,  och till dig får man infria löfte.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
 Du som hör bön,  till dig kommer allt kött.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
 Mina missgärningar voro mig övermäktiga;  men du förlåter våra överträdelser.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
 Säll är den som du utväljer och låter komma till dig,      så att han får bo i dina gårdar.  Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus,      det heliga i ditt tempel.
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
 Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet,      du vår frälsnings Gud,  du som är en tillflykt för alla jordens ändar      och för havet i fjärran;
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
 du som gör bergen fasta genom din kraft,      ty du är omgjordad med makt;
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
 du som stillar havens brus,      deras böljors brus      och folkens larm.
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
 De som bo vid jordens ändar      häpna för dina tecken;  österland och västerland      uppfyller du med jubel.
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
 Du låter dig vårda om landet och giver det överflöd,      rikedom i ymnigt mått;  Guds källa har vatten till fyllest.  Du bereder säd åt människorna,      när du så bereder jorden.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
 Dess fåror vattnar du,      du jämnar det som är upplöjt;  med regnskurar uppmjukar du den,      det som växer därpå välsignar du.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
 Du kröner året med ditt goda,  och dina spår drypa av fetma.
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
 Betesmarkerna i öknen drypa,  och höjderna omgjorda sig med fröjd. [ (Psalms 65:14)  Ängarna hölja sig i hjordar,  och dalarna betäckas med säd;  man höjer jubelrop och sjunger. ]