Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
Isus a zis ucenicilor Săi: ,,Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gît, şi să fie aruncat în mare, decît să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră -l! Şi dacă -i pare rău, iartă -l!
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: ,Îmi pare rău!` -să -l ierţi.
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
Apostolii au zis Domnului: ,,Măreşte-ne credinţa!``
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
Şi Domnul a zis: ,,Dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ,Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare`, şi v'ar asculta.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paşte oile, îi va zice, cînd vine dela cîmp: ,,Vino îndată, şi şezi la masă?``
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Nu -i va zice mai degrabă: ,,Găteşte-mi să mănînc, încinge-te, şi slujeşte-mi pînă voi mînca şi voi bea eu; după aceea, vei mînca şi vei bea şi tu?``
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Va rămînea el îndatorat faţă de robul acela, pentrucă robul a făcut ce -i fusese poruncit? Nu cred.
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Tot aşa şi voi, dupăce veţi face tot ce vi s'a poruncit, să ziceţi: ,,Sîntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.``
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
Pe cînd intra într'un sat, L-au întîmpinat zece leproşi. Ei au stătut departe,
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
şi-au ridicat glasul, şi au zis: ,,Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!``
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
Cînd i -a văzut Isus, le -a zis: ,,Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!`` Şi pe cînd se duceau, au fost curăţiţi.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Unul din ei, cînd s'a văzut vindecat, s'a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
S'a aruncat cu faţa la pămînt la picioarele lui Isus, şi I -a mulţămit. Era Samaritean.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
Isus a luat cuvîntul, şi a zis: ,,Oare n'au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sînt?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Nu s'a găsit decît străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?``
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
Apoi i -a zis: ,,Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te -a mîntuit.``
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
Fariseii au întrebat pe Isus cînd va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le -a zis: ,,Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
Nu se va zice: ,Uite -o aici`, sau: ,Uite -o acolo!` Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.``
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
Şi a zis ucenicilor: ,,Vor veni zile cînd veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n'o veţi vedea.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
Vi se va zice: ,Iată -L aici, iată -L acolo!` Să nu vă duceţi, nici să nu -i urmaţi.
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Căci, cum iese fulgerul şi luminează dela o margine a cerului pînă la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
Dar mai întîi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
Ce s'a întîmplat în zilele lui Noe, se va întîmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
mîncau, beau, se însurau şi se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i -a prăpădit pe toţi.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Ce s'a întîmplat în zilele lui Lot, se va întîmpla aidoma: oamenii mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
dar, în ziua cînd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i -a pierdut pe toţi.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
Tot aşa va fi şi în ziua cînd Se va arăta Fiul omului.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
Remember Lot's wife.
Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaş pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Doi bărbaţi vor fi la cîmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.``
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
Ucenicii L-au întrebat: ,,Unde, Doamne?`` Iar El a răspuns: ,,Unde va fi trupul acolo se vor strînge vulturii.``