Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Przedniejszemu śpiewakowi, na Halmutlabben pieśń Dawidowa.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Rozweselę się, i rozraduję się w tobie; będę śpiewał imieniowi twemu, o Najwyższy!
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Że się obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginęli od obliczności twojej.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Boś ty odprawił sąd mój, i sprawę moję; zasiadłeś na stolicy, Sędzia sprawiedliwy.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Rozgromiłeś pogan, zatraciłeś złośnika, imię ich wygładziłeś na wieki wieczne.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
O nieprzyjacielu! azaż wykonane są spustoszenia twoie na wieczność? Poburzyłżeś miasta? i owszem ich samych pamiątka zginęła z niemi.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Ale Pan na wieki trwa; zgotował stolicę swoję na sąd.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
I będzie Pan ucieczką ubogiemu, ucieczką czasu ucisku.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
I będą ufać w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuszczasz tych, Panie! którzy cię szukają.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Śpiewajcież Panu, który mieszka na Syonie; opowiadajcie między narodami sprawy jego.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Boć on szuka krwi, i mają w pamięci, a nie zapomina wołania utrapionych.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Zmiłuj się nademną, Panie! obacz utrapienie moje od tych, którzy mię mają w nienawiści, ty, co mię wyrywasz z bram śmierci.
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Abym opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiej, weseląc się w zbawieniu twojem.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Zanurzeni są poganie w dole, który uczynili; w sieci, którą skrycie zastawili, uwięzła noga ich.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Oznajmił się Pan, gdy uczynił sąd; w sprawie rąk swoich się złośnik usidlił. Rzecz godna rozmyślania! Sela.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Bo nie będzie na wieki zapamiętany ubogi; oczekiwanie nędznych nie zginie na wieki.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Powstańże, Panie! niech się nie zmacnia śmiertelny człowiek; a niech narody osądzone będą przed tobą. Panie! puść na nie strach, aby poznały narody, iż są ludźmi śmiertelnymi.Sela.