Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! któryś wyniósł chwałę twoję nad niebiosa.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił,
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Tedy mówię: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz?
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego.
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieszkach morskich. Panie, Panie nasz! jako zacne jest imię twoje po wsystkiej ziemi!