Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm i pieśń Dawidowa.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
Tobie przynależy, o Boże! chwała na Syonie, a tobie ślub ma być oddany.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Ty wysłuchiwasz modlitwy; przetoż do ciebie przychodzi wszelkie ciało.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
Wielkie nieprawości, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze ty oczyszczasz.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
Błogosławiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach twoich; będziemy nasyceni dobrami domu twego, w świątnicy kościoła twego.
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
Przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krajów ziemi, i morza dalekiego!
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
Który utwierdzasz góry mocą swoją, siłą przepasany będąc;
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Który uśmierzasz szum morski, szum nawałności jego, i wzruszenie narodów,
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
Tak, że się bać muszą cudów twoich, którzy mieszkają na krajach ziemi; których nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz.
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
Nawiedzasz ziemię, i odwilżasz ją; obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, dżdżami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością.
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, że i pagórki radością przepasane bywają. Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem; tak, że wykrzykają i śpiewają.