Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
aulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.