Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet;
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orczád előtt;
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő- székben ültél, mint igaz bíró.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Mert számon kéri a *kiontott* vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábok.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Seolba jutnak a gonoszok, *oda* minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted! * (Psalms 9:21) Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela. *