Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Micsoda az ember - *mondom* - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Az ég madarait és a tenger halait, *mindent,* a mi a tenger ösvényein jár. * (Psalms 8:10) Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! *