Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.