Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Pou chèf sanba yo. Sou menm lè ak chante ki di: Lanmò pitit gason an. Se yon sòm David.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
M'a fè lwanj ou ak tout kè m', Seyè. M'a rakonte tout bèl mèvèy ou yo.
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Se ou menm k'ap fè m' chante, se ou menm k'ap fè kè m' kontan. Bondye ki anwo nan syèl la, m'a chante lwanj ou.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Parèt ou parèt, lènmi m' yo fè bak. Yo pran tranble, yo tonbe, yo mouri.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Tankou yon jij ki san patipri, ou chita sou fotèy ou. ou fè m' jistis, ou defann kòz mwen.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Ou regle moun lòt nasyon yo, ou detwi mechan yo. Ou efase non yo nèt pou tout tan.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Pa gen lènmi ankò, yo fini nèt. Ata lavil yo ou vide atè. Pa gen anyen pou fè moun chonje yo ankò.
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Men Seyè a, se wa li ye pou tout tan. Li mete fotèy li la pou l' fè jistis.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Li gouvènen tout bagay avèk jistis. Li jije tout moun san patipri.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Moun y'ap peze yo, se bò kote Seyè a yo jwenn pwoteksyon. Se la yo jwenn yon kote pou yo kache, lè yo nan tray.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Moun ki konnen ou, Seyè, y'ap mete konfyans yo nan ou. Paske, ou pa lage moun k'ap chache ou.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Ann fè lwanj Seyè a k'ap gouvènen sou mòn Siyon an. Ann fè tout nasyon yo konnen sa li te fè.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Bondye chonje moun k'ap soufri yo, li pa bliye rèl malere yo, li pini moun ki fè yo mal.
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Gen pitye pou mwen, Seyè! Gade nan ki mizè moun ki rayi m' yo mete m'. vin sove m'! Pa kite m' mouri, Seyè,
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
pou m' ka kanpe devan moun lavil Jerizalèm yo, pou m' di yo poukisa m'ap fè lwanj ou. M'ap kontan nèt, paske ou te delivre m'.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Moun lòt nasyon yo fouye yon gwo twou: se yo menm ki tonbe ladan li. Yo tann yon pèlen: se pye yo ki pran ladan li.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Seyè a fè yo konnen ki moun li ye, li jije yo san patipri. Sa mechan yo fè a tounen kont yo.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Tout mechan yo gen pou mouri. Tout moun ki bliye gen Bondye gen pou mouri tou.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Se pa tout tan yo ka bliye moun ki nan mizè. Se pa tout tan yo ka wete espwa moun ki nan lafliksyon.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Leve non, Seyè! Pa kite lèzòm genyen batay la! Mennen moun lòt nasyon yo vin jije devan ou. Fè kè yo kase, Seyè! Fè yo konnen se moun ase yo ye.