Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Paavali, Kristuksen Jesuksen vanki, ja veli Timoteus, rakkaalle Philemonille, ja meidän apulaisellemme,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
Ja rakkaalle Appialle ja Arkippukselle, meidän kanssapalveliallemme, ja seurakunnalle, joka sinun huoneessas on:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Minä kiitän minun Jumalaani ja muistan aina sinua minun rukouksissani,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Että minä kuulen siitä rakkaudesta ja uskosta, joka sinulla Herran Jesuksen päälle on ja kaikkein pyhäin tykö:
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Että sinun uskos, joka meille yhteinen on, tulis sinussa kaiken hyvyyden tuntemisen kautta voimalliseksi, joka teillä Kristuksessa Jesuksessa on.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Sillä meillä on suuri ilo ja lohdutus sinun rakkaudestas, että pyhäin sydämet sinun kauttas, rakas veljeni, virvoitetut ovat.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Sentähden vaikka minulla on suuri uskallus Kristuksessa käskeä sinua, mitä sinun tehdä tulee,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
Niin minä kuitenkin tahdon rakkauden puolesta ennen rukoilla, minä, joka tainkaltainen olen, nimittäin vanha Paavali, mutta nyt myös Jesuksen Kristuksen vanki.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Niin minä siis neuvon sinua, minun poikani Onesimuksen puolesta, jonka minä siteissäni siitin,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Joka sinulle muinen kelvotoin oli, mutta nyt sinulle ja minulle kyllä tarpeellinen, jonka minä nyt olen lähettänyt jälleen.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Mutta ota häntä vastaan; sillä hän on minun oma sydämeni.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Minä tahdoin häntä pitää minun tykönäni, että hän minua sinun puolestas evankeliumin siteissä palvelis.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Mutta en minä tahtonut mitään ilman sinun suosiotas tehdä, ettei sinun hyvyytes pitänyt oleman niinkuin vaadittu, vaan vapaamielinen.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Sillä sentähden hän hetkeksi sinulta läksi, ettäs hänen ijäksi saisit jällensä,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Ei nyt silleen niinkuin palvelian, vaan enemmin palvelian ja niinkuin rakkaan veljen, erinomattain minulle, mutta kuinka paljoa enemmin sinulle, sekä lihan kautta että Herrassa.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Jos sinä siis minun kumppaninas pidät, niin ota häntä vastaan niinkuin minuakin.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Mutta jos hän jotakin sinua vahingoittanut on eli on sinulle velkaa, niin sano minun syykseni.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Minä Paavali olen tämän omalla kädelläni kirjoittanut ja tahdon sen sinulle maksaa, etten minä sinulle sanoisi, ettäs myös sinun itses minulle velkapää olet.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Armas veljeni! suo minun ihastua sinusta Herrassa, virvoita minun sydämeni Herrassa.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Minä kirjoitin sinulle luottain sinun kuuliaisuutees, tietäen sinun enemmin tekevän kuin minä sanonkaan.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Valmista myös minulle majaa; sillä minä toivon, että minä teidän rukoustenne kautta teille lahjoitetaan.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Sinua tervehtivät Epaphras, (minun kanssavankini Kristuksessa Jesuksessa,)
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Markus, Aristarkus, Demas, Luukas, minun apulaiseni.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, amen!