Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
(Til sangmesteren. Al-mut-labben. En Salme af David.) Jeg vil takke HERREN af hele mit Hjerte, kundgøre alle dine Undere,
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
glæde og fryde mig i dig, lovsynge dit Navn, du Højeste,
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
fordi mine Fjender veg, faldt og forgik for dit Åsyn.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad på Tronen som Retfærds Dommer.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Du trued ad Folkene, rydded de gudløse ud, deres Navn har du slettet for evigt.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Fjenden er borte, lagt øde for stedse, du omstyrted Byer, de mindes ej mer.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Men HERREN troner evindelig, han rejste sin Trone til Dom,
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
og de stoler på dig, de, som kender dit Navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, HERRE.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Lovsyng HERREN, der bor på Zion, kundgør blandt Folkene, hvad han har gjort!
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Thi han, der hævner Blodskyld, kom dem i Hu, han glemte ikke de armes Råb:
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
"HERRE, vær nådig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som løfter mig op fra Dødens Porte,
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
at jeg kan kundgøre al din Pris, juble over din Frelse i Zions Datters Porte!"
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Folkene sank i Graven, de grov, deres Fod blev hildet i Garnet, de satte.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
HERREN blev åbenbar, holdt Dom, den gudløse hildedes i sine Hænders Gerning. - Higgajon Sela.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Til Dødsriget skal de gudløse fare, alle Folk, der ej kommer Gud i Hu.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Thi den fattige glemmes ikke for evigt, ej skuffes evindelig ydmyges Håb.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Rejs dig, HERRE, lad ikke Mennesker få Magten, lad Folkene dømmes for dit Åsyn;
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
HERRE, slå dem med Rædsel, lad Folkene kende, at de er Mennesker! - Sela.