Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
(Til sangmesteren. Al-haggittit. En salme af David.) HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen!
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte,
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham;
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder,
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!