Job 26

But Job answered and said,
Så tog Job til Orde og svarede:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
"Hvor har du dog hjulpet ham, den afmægtige, støttet den kraftløse Arm!
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Hvor har du dog rådet ham, den uvise, kundgjort en Fylde af Visdom!
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Hvem hjalp dig med at få Ordene frem, hvis Ånd mon der talte af dig?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Skyggerne skælver af Angst, de, som bor under Vandene;
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
blottet er Dødsriget for ham, Afgrunden uden Dække.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Han udspænder Norden over det tomme, ophænger Jorden på intet;
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Vandet binder han i sine Skyer, og Skylaget brister ikke derunder;
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
han fæstner sin Trones Hjørner og breder sit Skylag derover;
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
han drog en Kreds over Vandene, der, hvor Lys og Mørke skilles.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Himlens Støtter vakler, de gribes af Angst ved hans Trusel;
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
med Vælde bragte han Havet til Ro og knuste Rahab med Kløgt;
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
ved hans Ånde klarede Himlen op hans Hånd gennembored den flygtende Slange.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Se, det er kun Omridset af hans Vej, hvad hører vi andet end Hvisken? Hans Vældes Torden, hvo fatter vel den?