Isaiah 2

The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
Слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про Юдею та про Єрусалим:
And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD'S house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.
І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди.
And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
І підуть численні народи та й скажуть: Ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг Своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його! Бо вийде з Сіону Закон, і слово Господнє з Єрусалиму.
And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни!
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.
Доме Яковів, ідіть, і попростуємо в світлі Господньому!
Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
Бо Ти був покинув народа Свого, дім Яковів, бо повні безладдя зо сходу вони, та ворожбитів, немов филистимляни, і накладають із дітьми чужинців.
Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots:
І наповнився край його сріблом та золотом, і немає кінця його скарбам. І наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям його.
Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:
І наповнився край його ідолами, він кланяється ділу рук своїх, тому, що зробили були його пальці,
And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.
і поклонилась людина, і чоловік упокорився... А Ти їм не даруй!
Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
Іди в скелю, і сховайся у порох від страху Господнього, і від пишноти Його величі!
The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.
Горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим Сам тільки Господь того дня!
For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:
Бо настане день Господа Саваота на все горде й високе, і на все висунене, і понижене буде воно,
And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби,
And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,
і на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені,
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі,
And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
і на всі кораблі із Таршішу, і на все, на що дивимося пожадливо!
And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day.
І понизиться гордість людини, й обнижена буде високість людей, і буде високим Сам тільки Господь того дня,
And the idols he shall utterly abolish.
а божища зовсім минуться!
And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями від страху Господнього і від пишноти Його величі, коли прийде Він острах збудити на землі!
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;
Покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятись кротам і кажанам,
To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
щоб піти у печери й розщілини скельні від страху Господнього і від слави величчя Його, коли прийде Він острах збудити на землі!
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо защо її поважати?