Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
[] Kulak ver, ey İsrail’in çobanı, Ey Yusuf’u bir sürü gibi güden, Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını,
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde Uyandır gücünü, Gel, kurtar bizi!
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Bizi eski halimize kavuştur, Ey Her Şeye Egemen Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Mısır’dan bir asma çubuğu getirdin, Ulusları kovup onu diktin.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Onun için toprağı hazırladın, Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Gölgesi dağları, Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Sürgünleri Akdeniz’e, Filizleri Fırat’a dek uzandı.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Orman domuzları onu yoluyor, Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! Göklerden bak ve gör, İlgilen bu asmayla.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine seçtiğin oğulla!
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
O zaman senden asla ayrılmayacağız; Yaşam ver bize, adını analım!
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, Bizi eski halimize kavuştur, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!