I Kings 15

Now in the eighteenth year of king Jeroboam the son of Nebat reigned Abijam over Judah.
Nevat oğlu İsrail Kralı Yarovam’ın krallığının on sekizinci yılında Aviyam Yahuda Kralı oldu.
Three years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.
Yeruşalim’de üç yıl krallık yaptı. Annesi Avşalom’un kızı Maaka’ydı.
And he walked in all the sins of his father, which he had done before him: and his heart was not perfect with the LORD his God, as the heart of David his father.
Babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Aviyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı RAB’be adayan atası Davut gibi değildi.
Nevertheless for David's sake did the LORD his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem:
[] Buna karşın Tanrısı RAB, Davut’un hatırına Yeruşalim’i güçlendirmek için kendisinden sonra oğlunu kral atayarak ona Yeruşalim’de bir ışık verdi.
Because David did that which was right in the eyes of the LORD, and turned not aside from any thing that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite.
[] Çünkü RAB’bin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Uriya olayı dışında, yaşamı boyunca RAB’bin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı.
And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life.
[] Rehavam’la Yarovam arasındaki savaş Aviyam’ın yaşamı boyunca sürüp gitti.
Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam.
Aviyam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Aviyam’la Yarovam arasındaki savaş sürüp gitti.
And Abijam slept with his fathers; and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead.
Aviyam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti’nde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu.
And in the twentieth year of Jeroboam king of Israel reigned Asa over Judah.
İsrail Kralı Yarovam’ın krallığının yirminci yılında Asa Yahuda Kralı oldu.
And forty and one years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.
Yeruşalim’de kırk bir yıl krallık yaptı. Büyükannesi Avşalom’un kızı Maaka’ydı.
And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his father.
Atası Davut gibi RAB’bin gözünde doğru olanı yapan Asa,
And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.
[] putperest törenlerinde fuhuş yapan kadın ve erkekleri ülkeden kovdu. Atalarının yapmış olduğu bütün putları yok etti.
And also Maachah his mother, even her he removed from being queen, because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol, and burnt it by the brook Kidron.
Kral Asa annesi Maaka’nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip Kidron Vadisi’nde yaktı.
But the high places were not removed: nevertheless Asa's heart was perfect with the LORD all his days.
Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB’be adadı.
And he brought in the things which his father had dedicated, and the things which himself had dedicated, into the house of the LORD, silver, and gold, and vessels.
Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları RAB’bin Tapınağı’na getirdi.
And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.
Asa’yla İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
And Baasha king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah.
İsrail Kralı Baaşa Yahuda’ya saldırmaya hazırlanıyordu. Yahuda Kralı Asa’nın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla, Rama Kenti’ni güçlendirmeye başladı.
Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house, and delivered them into the hand of his servants: and king Asa sent them to Ben–hadad, the son of Tabrimon, the son of Hezion, king of Syria, that dwelt at Damascus, saying,
Bunun üzerine Asa, Şam’da oturan Hezyon oğlu Tavrimmon oğlu Aram Kralı Ben-Hadat’a, RAB’bin Tapınağı’nın ve sarayın hazinelerindeki bütün altın ve gümüşü görevlileri aracılığıyla şu haberle birlikte gönderdi:
There is a league between me and thee, and between my father and thy father: behold, I have sent unto thee a present of silver and gold; come and break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me.
“Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana armağan olarak gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık, sen de İsrail Kralı Baaşa ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin.”
So Ben–hadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of the hosts which he had against the cities of Israel, and smote Ijon, and Dan, and Abel–beth–maachah, and all Cinneroth, with all the land of Naphtali.
Kral Asa’nın önerisini kabul eden Ben-Hadat, komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyon’u, Dan’ı, Avel-Beytmaaka’yı ve bütün Naftali bölgesiyle birlikte Kinrot’u ele geçirdi.
And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building of Ramah, and dwelt in Tirzah.
Baaşa bunu duyunca Rama’nın yapımını durdurup Tirsa’ya çekildi.
Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah.
Kral Asa istisnasız bütün Yahudalılar’ı kapsayan bir çağrı yaptı. Baaşa’nın Rama’nın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Kral Asa bunlarla Benyamin bölgesindeki Geva ve Mispa kentlerini onardı.
The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did, and the cities which he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet.
Asa’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut’un Kenti’nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoshaphat his son reigned in his stead.
Asa’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut’un Kenti’nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second year of Asa king of Judah, and reigned over Israel two years.
Yahuda Kralı Asa’nın krallığının ikinci yılında Yarovam oğlu Nadav İsrail Kralı oldu ve İsrail’de iki yıl krallık yaptı.
And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin.
O da RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.
And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon.
Nadav ve İsrail ordusu Filistliler’in Gibbeton Kenti’ni kuşatırken, İssakar oymağından Ahiya oğlu Baaşa, Nadav’a düzen kurup onu Gibbeton’da öldürdü.
Even in the third year of Asa king of Judah did Baasha slay him, and reigned in his stead.
Yahuda Kralı Asa’nın krallığının üçüncü yılında Nadav’ı öldüren Baaşa, onun yerine kral oldu.
And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house of Jeroboam; he left not to Jeroboam any that breathed, until he had destroyed him, according unto the saying of the LORD, which he spake by his servant Ahijah the Shilonite:
[] Baaşa kral olur olmaz, Yarovam’ın bütün ailesini ortadan kaldırdı. RAB’bin, kulu Şilolu Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovam’ın bütün ailesi yok edildi; sağ kalan olmadı.
Because of the sins of Jeroboam which he sinned, and which he made Israel sin, by his provocation wherewith he provoked the LORD God of Israel to anger.
Bütün bunlar İsrail’in Tanrısı RAB’bi öfkelendiren Yarovam’ın işlediği ve İsrail’i sürüklediği günahlar yüzünden oldu.
Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
Nadav’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.
Yahuda Kralı Asa ile İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
In the third year of Asa king of Judah began Baasha the son of Ahijah to reign over all Israel in Tirzah, twenty and four years.
Yahuda Kralı Asa’nın krallığının üçüncü yılında Ahiya oğlu Baaşa Tirsa’da bütün İsrail’in Kralı oldu ve yirmi dört yıl krallık yaptı.
And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of Jeroboam, and in his sin wherewith he made Israel to sin.
Baaşa, RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı. Yarovam’ın yolunu izledi ve onun İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.