Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
 Varför larma hedningarna  och tänka folken fåfänglighet?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
 Jordens konungar resa sig upp,  och furstarna rådslå med varandra,  mot HERREN och hans smorde:
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
 »Låt oss slita sönder deras bojor  och kasta deras band ifrån oss.»
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
 Han som bor i himmelen ler,  HERREN bespottar dem.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
 Då talar han till dem i sin vrede,  och i sin förgrymmelse förskräcker han dem:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
 »Jag själv har insatt min konung  på Sion, mitt heliga berg.»
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
 Jag vill förtälja om vad beslutet är;  HERREN sade till mig:  »Du är min son,  jag har i dag fött dig.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
 Begär av mig,  så skall jag giva dig hedningarna till arvedel  och jordens ändar till egendom.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
 Du skall sönderslå dem med järnspira,  såsom lerkärl skall du krossa dem.»
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
 Så kommen nu till förstånd, I konungar;  låten varna eder, I domare på jorden.
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
 Tjänen HERREN med fruktan,  och fröjden eder med bävan.
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
 Hyllen sonen, så att han icke vredgas  och I förgåns på eder väg;  ty snart kunde hans vrede upptändas.  Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.