Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
(O rugăciune a lui David.) Ia aminte, Doamne, şi ascultă-mă! Căci sînt nenorocit şi lipsit.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Păzeşte-mi sufletul, căci sînt unul din cei iubiţi de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine!
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Ai milă de mine, Doamne! Căci toată ziua strig către Tine.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Înveseleşte sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi ceice Te cheamă.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele!
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
Te chem, în ziua necazului meu, căci m'asculţi.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările Tale.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Toate neamurile, pe cari le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi prea mări Numele Tău în veci!
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti sufletul din adînca locuinţă a morţilor.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Dumnezeule, nişte îngîmfaţi s'au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viaţa, şi nu se gîndesc la Tine.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credicioşie.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Îndreaptă-Ţi privirile spre mine, şi ai milă de mine: dă tărie robului Tău, şi scapă pe fiul roabei Tale!
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămînă de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mîngîi, Doamne!