Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat ca şi ,,Crinii mărturiei``. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Doamne, Dumnezeul oştirilor, pînă cînd Te vei mînia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Îi hrăneşti cu o pîne de lacrămi, şi -i adăpi cu lacrămi din plin.
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri rîd de noi între ei.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, şi ai sădit -o.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Ai făcut loc înaintea ei: şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Munţii erau acoperiţi de umbra ei, şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Îşi întindea mlădiţele pînă la mare, şi lăstarii pînă la Rîu.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Pentruce i-ai rupt gardul acum, de -o jăfuiesc toţi trecătorii?
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
O rîmă mistreţul din pădure, şi o mănîncă fiarele cîmpului.
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăş! Priveşte din cer, şi vezi! Cercetează via aceasta!
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta, şi pe fiul, pe care Ţi l-ai ales!...
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea Feţei Tale, ei pier!
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Mîna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăş, şi vom chema Numele Tău.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăş! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!