Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. O cîntare.) Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţele cari Ţi-au fost făcute.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Mă copleşesc nelegiuirile: dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
Ferice de cel pe care -l alegi Tu, şi pe care -l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvîntarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mîntuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pămîntului şi mării!
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
El întăreşte munţii prin tăria Lui, şi este încins cu putere.
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Ceice locuiesc la marginile lumii se înspăimîntă de minunile Tale: Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
Tu cercetezi pămîntul şi -i dai belşug, îl umpli de bogăţii, şi de rîuri dumnezeieşti, pline cu apa. Tu le dai grîu, pe care iată cum îl faci să rodească:
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
îi uzi brazdele, îi sfărîmi bulgării, îl moi cu ploaia, şi -i binecuvintezi răsadul.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
Cîmpiile pustiei sînt adăpate, şi dealurile sînt încinse cu veselie.
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
Păşunile se acopăr de oi, şi văile se îmbracă cu grîu: toate strigă de bucurie şi cîntă.