Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
O Pasterzu Izraelski! posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który siedzisz na Cherubinach, rozjaśnij się.
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego?
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Nakarmiłeś ich chlebem płaczu, i napoiłeś ich łzami miarą wielką.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Rozpuściła latorośle swe aż do morza, i aż do rzeki gałązki swe.
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą?
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
O Boże zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę;
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy. O Panie, Boże zastępów! nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.