Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Psalm Dawidowy. Sądź mię, Panie! Boć ja w niewinności mojej chodzę, a w Panu ufając, nie zachwieję się.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a będę chodził w prawdzie twojej.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z niepobożnymi nie zasiadałem.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę w około ołtarz twój, Panie!
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
Abym ci oddawał chwałę głośną, a opowiadał wszystkie cuda twoje.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Panie! umiłowałem mieszkanie domu twego, i miejsce przybytku chwały twojej.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego.
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.