Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei *olyanok lettek, mint* az Isten czédrusfái.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. * (Psalms 80:20) Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! *