Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik *ott* a fogadást.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi. * (Psalms 65:14) A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek. *