Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!