Psalms 1

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.