Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Van egy gonosz, a melyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, a mely a fejedelemtől származik.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
*Hogy* a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony *sors*ban ülnek.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Láttam, hogy a szolgák lovakon *ültek;* a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
A ki vermet ás, abba beesik; és a ki a gyepűt elhányja, megmarja azt a kígyó.
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
A ki a köveket helyökből kihányja, fájdalmat szenved azok miatt; a ki hasogatja a fát, veszedelemben forog a miatt.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig *minden dolognak* eligazítására nagy előmenetel.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Ha megharap a kígyó, a míg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
A bölcs ember szájának beszédei kedvesek; a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája *beszédinek* vége gonosz balgatagság.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
És a bolond szaporítja a szót, *pedig* nem tudja az ember, a mi következik, és a mi utána lesz, kicsoda mondja meg azt néki?
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba sem tud menni.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermek; és a te fejedelmid reggel esznek.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a *testnek* erejéért és nem az italért.
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Vígasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vídámítja meg az élőket: és a pénz szerzi meg mindezeket.
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozd, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet.
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.